مجموعه احادیث در مورد آیت الکرسی و خواص آیت الکرسی

مجموعه احادیث در مورد آیت الکرسی و خواص آیت الکرسی در سایت علم سرا

,احادیث در مورد آیت الکرسی,حدیث در مورد آیت الکرسی,احادیث درباره ایت الکرسی,حدیث درباره آیت الکرسی,حدیث در باره ایت الکرسی,احادیث درباره ی آیت الکرسی,حدیث درباره ی ایت الکرسی

احادیث در مورد آیت الکرسی , احادیث آیت الکرسی

علم سرا >>> مذهبی >>> داروخانه معنوی >>> در این مطلب به احادیث موثق در مورد آیت الکرسی می پردازیم.

 آیت الکرسی , فواید آیت الکرسی , خواندن آیت الکرسی برای حاجت , فواید ایه الکرسی

حضرت محمد ص در کتاب تفسیر روح المعانی صفحه 10 فرموده اند که آیت الکرسی بزرگترین آیه در قرآن است

 آیت الکرسی , فواید آیت الکرسی , خواندن آیت الکرسی برای حاجت , فواید ایه الکرسی

حضرت رسول ص در منبع تفسیر مجمع البیان جزء 1 و 2 صفحه 360 و 361 به حضرت علی ع می فرمایند که برترین کلام قرآن است سوره مبارکه بقره سید قرآن و آیت الکرسی سید بقره است در آیت الکرسی 50 کلمه وجود دارد که در هر کلمه 50 نوع خیر و برکت وجود دارد

 آیت الکرسی , فواید آیت الکرسی , خواندن آیت الکرسی برای حاجت , فواید ایه الکرسی

در تفسیر روح المعانی جلد 3 صفحه 10 آمده است که حضرت علی ع می فرمایند که اگر از آثار آیت الکرسی با خبر بودید هرگز آن را رها نمی کردید و همچنین از پیامبر ص نقل شده که این آیه از زیر عرش به ایشان هدیه شده و قبل از پیامبر به هیچ پیامبری آن را نداده اند

 آیت الکرسی , فواید آیت الکرسی , خواندن آیت الکرسی برای حاجت , فواید ایه الکرسی

در منبع تفسیر مجمع البیان جزء 1 و 2 صفحه 310 و 361 آمده است که امام صادق ع می فرمایند برای هر چیزی فرد برتر و نقطه ای برتر وجود دارد و آیت الکرسی نقطه ی اعلای قرآن است

 آیت الکرسی , فواید آیت الکرسی , خواندن آیت الکرسی برای حاجت , فواید ایه الکرسی

در کتاب تفسیر برهان صفحه 248 از حفض بن غیاث نقل شده که از امام صادق ع در مورد این قسمت آیت الکرسی که ((وَسِعَ کُرسِیُّهُ السَّمَوَاتِ وَ الأَرضَ)) سوال پرسیدم ایشان جواب دادند که علم خدا است

 آیت الکرسی , فواید آیت الکرسی , خواندن آیت الکرسی برای حاجت , فواید ایه الکرسی

در کتاب معانی الاخبار صفحه 29 آمده است که مفضل بن عمر از امام صادق می پرسند که عرش و کرسی در آیت الکرسی چه چیزی هستند.ایشان فرمودند عرش اشاره به علم خدا دارد که به ائمه و پیامبران و مقربین داده است و کرسی ان علمی از خداست که هیچ کس جز خدا از آن خبر ندارد

 آیت الکرسی , فواید آیت الکرسی , خواندن آیت الکرسی برای حاجت , فواید ایه الکرسی

در کتاب کافی جلد اول صفحه 132 آمده است از فضیل بن یسار نقل شده که از امام صادق در مورد این قسمت از آیت الکرسی که میفرماید وسع الکرسی سماوات و الارض سوال کردم و ایشان فرمودند آسمانها و زمین و هر انچه در آن هست در کرسی قرار دارند.

مجموعه احادیث در مورد آیت الکرسی و خواص آن